Nieuw & Recent

Nieuws / Recent

Susanna Majuri, High Tide 2006, Collectie Sanders

Noordelijk licht: natuurfotografie - Belangrijke schenking fotografie Pieter en Marieke Sanders

Vanaf 8 juni 2024 presenteert Museum de Fundatie de tentoonstelilng Noordelijk licht: natuurfotografie. In deze tentoonstelling staat de fotografische visie op de natuur en de relatie van mens tot de natuur centraal. Noordelijk licht: natuurfotografie belicht onderwerpen zoals de cycli in de natuur, de menselijke ingrepen in de natuur, inclusief het verstoren van het ecologisch evenwicht, en hoe de menselijkheid wordt weerspiegeld in relatie tot de natuur. Er zijn ruim 100 kunstwerken te zien, waaronder circa 50 werken van Finse fotografen uit de collectie van het verzamelaarsechtpaar Pieter en Marieke Sanders die Marieke Sanders aan Museum de Fundatie heeft geschonken.

De tentoonstelling is aangevuld met nog eens veertig andere werken uit de collectie van Pieter en Marieke Sanders en enkele schilderijen en fotowerken uit de eigen collectie van het museum. Daarnaast zijn vier kunstenaars gevraagd eigen presentaties te maken: Marijke van Warmerdam, Koos Breukel, Awoiska van der Molen en Miklos Gaàl. Gastcurator van Noordelijk licht: natuurfotografie is Maarten Bertheux.

De filmboekencollectie van Pieter Sanders in de collectie van Eye Film Museum, Amsterdam

In 2018 schonk de jurist en kunstverzamelaar Pieter Sanders (1938-2018) zijn collectie van filmhistorische boeken aan Eye Filmmuseum. De filmboekencollectie, die Pieter tijdens zijn buitenlandse reizen eigenhandig uit antiquariaten bijeen verzamelde, past bij het experimentele en multimediale karakter van de kunstcollectie van Sanders en zijn vrouw, de politicus en bestuurder Marieke Sanders-ten Holte (1941). De boekencollectie van Sanders is in meerdere opzichten bijzonder en zijn tijd vooruit. Zie het artikel van Abel van Oosterwijk op de website van Eye.

Otobong Nkanga, Shaping Memory, 2012. © Stedelijk Museum Amsterdam

Collector’s Item in Centraal Museum Utrecht

De verzameling hedendaagse kunst van Pieter en Marieke Sanders, 14 november 2020 - 7 maart 2021

In samenwerking met Kunstmuseum Den Haag, het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam en Teylers Museum toont het Centraal Museum 70 hedendaagse kunstwerken uit de collectie van Pieter en Marieke Sanders. De werken zijn onderdeel van een schenking en een overdracht van maar liefst 225 werken aan de Staat der Nederlanden. Deze bijzondere schenking wordt gevierd met den tentoonstelling Collector’s Item, waarin de collectie nog één keer als één geheel te zien is. Ieder museum geeft invulling aan een zaal, waarin de bezoeker werk kan ontdekken van onder meer Marlene Dumas, Jan Hoek, Klaas Kloosterboer, Folkert de Jong en Gluklya. Over de collectie Sanders

Pieter en Marieke Sanders verzamelden vanaf de jaren zeventig actuele kunst van zowel jonge en nog onbekende, als gevestigde kunstenaars uit binnen- en buitenland. De collectie van Pieter en Marieke Sanders vormt daarmee een fraaie afspiegeling van het kunstaanbod in Nederland uit deze periode. De nadruk ligt op innovatief en conceptueel werk. Schilderijen, tekeningen, sculpturen, klein plastiek, foto’s, installaties, videowerk: in vrijwel elk medium in verzameld. De collectie behelst vooral vroeg werk van onder meer Marlene Dumas, Babs Haenen, Hans Wilschut, Navid Nuur, Monali Meher, Driessens & Verstappen, Otobong Nkanga, Hannah van Bart, Katja Mater en nog vele anderen.

Foto Koos Breukel

Pieter Sanders (1938-2018)

Op 1 juli 2018 overleed Pieter Sanders op tachtigjarige leeftijd in zijn woonplaats Haarlem. Zie het IN MEMORIAM op de website van Stedelijk Museum, Amsterdam

Artikel in Frame Magazine #110

Within Reach

Marieke Sanders and her husband don't treat their design collection as untouchable art. Each and every item is put to use. Read the whole article here

Haarlemse Lente – Editie 5 Jubilee Lines

Van 18 tot en met 20 maart wordt het begin van de lente gevierd in de Haarlemse musea, galeries en kunstenaarsinitiatieven. De jubileumeditie van Haarlemse Lente, Jubilee Lines, presenteert de bloeiende hedendaagse kunstscene in de stad, met een feestelijke aftrap op vrijdag 18 maart en openingen, lezingen en performances gedurende het hele weekend. Deze editie staat 'de lijn' centraal. In letterlijke zin, zoals in het grote aantal tentoonstellingen rond het medium ‘tekenen’; tegelijkertijd verwijst het idee van ‘de lijn’ ook naar de zoektocht die kunstenaars afleggen, naar richting, continuïteit en helderheid: essentiële dingen die in de huidige gefragmenteerde en snel veranderende (kunst)wereld, complexer zijn geworden dan ooit tevoren. Pieter en Marieke Sanders tonen in tentoonstellingsruimte Pakhuisje Hal 88 installaties van Germaine Kruip en Gluklya, en verschillende werken op papier uit hun collectie. Kijk voor het volledige programma van de Haarlemse Lente op www.haarlemselente.nl

Addition: Pieter en Marieke Sanders Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam

18 sept, 2015 – 3 jan, 2016 In 2013 schonken verzamelaars Pieter en Marieke Sanders meer dan 100 kunstwerken aan het Stedelijk Museum. Een selectie wordt nu voor het eerst wordt getoond in de context van de collectie van het Stedelijk.

Read more on the Stedelijk website

Pieter en Marieke Sanders staan in de ARTnews top-200 Collectors van 2015

De 25e editie van de jaarlijkse ARTnews top-200 lijst van invloedrijke kunstverzamelaars is uit en bevat veel vertrouwde namen maar ook veel verrassende nieuwkomers. De lijst is gebaseerd op vertrouwelijke interviews met veilinghuizen, museumdirecteuren en kunsthandelaren wereldwijd. De ARTnews-redactie vroeg hen van wie zij het afgelopen jaar veel hadden gehoord en gezien in de kunstwereld. Raadpleeg de gehele lijst op de website van ARTnews

Leuk feitje over de collectie van Pieter en Marieke Sanders: 'At the Sanders residence, their art is part of the family. They share every meal, for example, with a large sculpture made of wood, iron, and steel named “Schlemiel”—a figure seated on old barrels by Uwe Henneken—which is installed in their dining room.'

Haarlemse Lente – Editie 4 Bourgeois Rebellion

13–15 maart, 2015 De Haarlemse Lente is een festival voor hedendaagse kunst dat jaarlijks in Haarlem plaatsvindt. Gedurende een lang weekend staat de stad geheel in het teken van de bloeiende hedendaagse kunstscene. Musea, galeries, kunstinstellingen en kunstenaarsinitiatieven verrassen een breed publiek met een speciaal programma. Dit jaar markeert het festival de start van het Nederland-Vlaanderen jaar. Daarom gaan de deelnemende Haarlemse kunstinstellingen speciaal verbindingen en samenwerkingen aan met Vlaamse kunstenaars en kunstinstellingen. Pieter en Marieke Sanders tonen in hun tentoonstellingsruimte Pakhuisje Hal 88 werk van jonge Vlaamse en Nederlandse kunstenaars uit hun collectie.

Ontmoetingen – Tentoonstelling Landgoed Anningahof

12 juli–6 sept 2014 Gastcuratoren Pieter en Marieke Sanders stelden de tentoonstelling Ontmoetingen samen met werk van Inti Hernandez en Martin Brandsma in de Aaltje Snijdershal van het Landgoed Anningahof.

'Zoals de Anningahof een ontmoetingsplaats is voor kunst, kunstenaars en liefhebbers, zo betekent onze keuze voor het werk van Inti Hernandez en Martin Brandsma een ontmoeting tussen twee verschillende werelden. Door te selecteren en te verbinden creëren zij iets nieuws, iets levends, je kijkt naar de werkelijkheid met een andere blik. Hun werk stimuleert het kijken naar het individu en de groep en nodigt uit tot reflectie.'

Yael Bartana, My sister Eva, 2004

Schenking Stedelijk Museum Amsterdam

Ter ere van de heropening van het Stedelijk Museum Amsterdam en het directeurschap van Ann Goldstein schenken Pieter en Marieke Sanders ruim 120 werken van 92 verschillende kunstenaars, waaronder Marijke van Warmerdam, Ryan Gander, Navid Nuur, Ger van Elk en Yael Bartana. De keuze voor de werken is gemaakt door de conservatoren van het Stedelijk in samenwerking met de verzamelaars. Bij de selectie is gekeken hoe de werken de museumcollectie op een bepaalde manier aanvullen, verdiepen of verrijken. De schenking omvat fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst, videokunst en werken op papier.

Lees hier het persbericht van het Stedelijk Museum Amsterdam

Met andere ogen – Tentoonstelling Teylers Museum

19 jan–20 mei, 2012 Ter ere van de lange vriendschap tussen Teylers Museum in Haarlem en Marieke en Pieter Sanders presenteert Teylers Prentenkabinet een selectie van tekeningen uit de privécollectie van het echtpaar en uit de collectie van het museum. Het samenbrengen van deze twee uiteenlopende verzamelingen leidt tot onverwachte combinaties van nieuwe en oude kunst, van grote en minder bekende namen. Te zien zijn onder meer een schitterende waterverftekening van Marc Mulders naast een tekening van oud-Teylerskastelein Wybrand Hendriks, een klein werk van Jonathan Callan naast een tekening van Rembrandt en een tekening van een paasvuur door Marcel van Eeden naast een 18e-eeuws vuurwerk door Dirk Langendijk.

Uitgelicht – Tentoonstelling Nieuw Dakota

4 sept–31 okt 2010 De tentoonstelling Uitgelicht toont een bijzondere selectie van hedendaagse Finse fotografie uit de collectie van de verzamelaars Pieter en Marieke Sanders. Voor de eerste keer staat een tentoonstelling bij Nieuw Dakota in het teken van een privécollectie. Uitgelicht is samengesteld door curator Maarten Bertheux.

Met werk van onder andere: IIkka Halso, Nanna Hänninen, Ari Kakkinen, Sandra Kantanen, Pertti Kekarainen, Ola Kolehmainen, Anni Leppälä, Susanna Majuri, Arno Rafael Minkkinen Riitta Päiväläinen Mikko Sinervo Santeri Tuori, Miklos Gaál en Pilvi Takala.

Lees het persbericht

Fotograaf: Jan van Esch

Schenking Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In 2009 schonken Pieter en Marieke Sanders-ten Holte 94 werken aan het Instituut Collectie Nederland (ICN). Het instituut, dat in 2011 is opgegaan in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), beheert de kunstcollectie van het Rijk. Het ICN mocht in samenspraak met het echtpaar een keuze maken uit hun collectie. De schilderijen en objecten vormen een prachtige aanvulling op de collectie moderne en hedendaagse kunst van het ICN. De schenking omvat werk van kunstenaars als Rudi van de Wint, Emo Verkerk, Piet Tuijtel, Arie Berkulin, Fons Brasser, Carel Visser, Auke de Vries en vele anderen.

Alle werken uit de schenking zijn te vinden op de website Collectie Nederland.

Bruikleen Reinoud van Vught aan Museum De Pont

Pieter en Marieke lenen regelmatig werk uit aan musea en culturele instellingen in binnen- en buitenland. In 2007 leenden zij bijvoorbeeld een schilderij van Reinoud van Vught uit aan Museum De Pont in Tilburg ter gelegenheid van de tentoonstelling Reinoud van Vught. Naturen - schilderijen en werken op papier die van 8 september 2007 tot 6 januari 2008 in het museum te zien was.